Mydło w czasach PRL

W PRL funkcjonował system kontroli dystrybucji towarów, będący wynikiem silnych niedoborów na rynku i polegający m.in. na wydawaniu ludności kartek, które uprawniały do zakupu ściśle określonych ilości określonych towarów. Taki system funkcjonował dwukrotnie.

Za każdym razem był to system, w którym kartki uprawniały do nabycia wybranych towarów po urzędowych cenach i obejmował całą ludność kraju.

Po raz pierwszy wprowadzono kartki na mydło i proszek do prania 2 maja 1952 roku natomiast w drugim okresie systemu kartkowego rozpoczęło wprowadzenie kartek na mydło i proszek do prania 1 wrzesnia 1980 roku.

Po zakończeniu stanu wojennego próbowano stopniowo znosić system kartkowy, jednak na skutek ciągłych niedoborów podstawowych towarów ponownie go wprowadzano. Dopiero od 1986 wraz ze stopniową liberalizacją cen i związanymi z tym drastycznymi podwyżkami cen urzędowych system kartkowy był stopniowo, ostrożnie ograniczany.

Reglamentację artykułów codziennego użytku ostatecznie wycofał rząd Mieczysława Rakowskiego. Ostatnim towarem reglamentowanym było mięso – kartki obowiązywały do końca lipca 1989 r.

Mydło w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej było niewykle cenne. Obecnie jest  to gratka dla kolekcjonerów PRL’owskich „perełek”.

13

One Comment
  1. a pamiętacie mydło DURU? to juz taki był powiew luksusu,one były w kilku kolorach i fantazyjnym kształcie :) moja mama wkładała je do pod czyte pranie w szafce,żeby pachniało ładnie :)

Comments are closed.