African Grey Designs – Graphics: Please Wash Your Hands

Dziś przedstawiamy twórczość AfricanGreyDesigns :) Ta dziewczyna jest grafikiem, który specjalizuje się w projektowaniu wydruku. Prezentujemy grafiki które zachęcają do mycia rąk. My uwielbiamy prace AfricanGreyDesigns !!! :) A Wy? Podobają się?

Today we present creative girl AfricanGreyDesigns :) This girl is a graphic designer who specializes in print design. We present graphics that invite you to wash your hands. We love art AfricanGreyDesigns! :) And you? Do you like it?

z (2) - Kopia y x v (2) u t s r (2) q (2) o n m k i h g1 f e d1 c b a